Cercle Estudis Fiscals

Fòrum d'anàlisi i discussió de
temes tributaris d'actualitat

ALFAMEETING
Av. Diagonal, 652 – Esc A- Pl. 8
08034 Barcelona

Tel. 93 414 52 11

E-mail alfameeting@alfameeting.com

Inici programa 2016 / 2017: Dia 18 d'Octubre del 2016. Clicar per més informació