El Programa d'Actualització i Perfeccionament Tributari

té com a principal objectiu proporcionar als participants una permanent actualització en matèria tributària, sense necessitat d'invertir una part important del seu temps en la cerca, selecció i estudi de las novetats que es van produint.

És un programa especialment pensat per a aquells professionals que degut a la seva considerable activitat diària els és complicada la tasca d'actualització permanent: Assessors fiscals, Directors administratius-financers, Directors generals, Advocats, Economistes, i en general, qualsevol directiu amb responsabilitats en les àrees comptable i fiscal de l'empresa.

Es desenvolupa des d'octubre fins a maig, en una sessió mensual (dues al maig) amb una duració mínima de tres hores. Els ponents, professionals de reconegut prestigi, realitzen la labor de cerca i selecció de totes les novetats administratives, legislatives i jurisprudencials rellevants que hagin tingut lloc durant el mes. Amb aquest material es prepara un dossier, amb còpia per a cadascun dels participants, el contingut del qual es comenta ampliament en la sessió.

Així mateix, s'estudien i es debaten en el transcurs de la reunió les consultes plantejades pels participants.
El nombre d'assistens és limitat -no més de quaranta- per tal d'aconseguir un debat àgil i el major profit possible de la sessió.

El PROGRAMA 2016/2017 correspon a la XXIV convocatòria. L'eficàcia del programa és deguda a dos aspectes que sempre han valorat els participants: l'oportunitat dels temes escollits per cada sessió i la qualitat professional dels ponents.

Inici programa 2016 / 2017: Dia 18 d'Octubre del 2016. Clicar per més informació