Ponents convocatòria 2013-2014/2015/2016

  • Jaume Barril Carulla
  • Angel Blesa Báguena
  • Natàlia Caba i Serra
  • José Ignacio Ciutad Cura
  • Joan Pere Rodríguez Blanco
  • José Maria Tocornal Ruiz

Jaume Barril Carulla

Inspector d'Hisenda de l'Estat
Cap de l'U.R.I. a Barcelona

Angel Blesa Báguena

Economista. Advocat.
Inspector d’Hisenda de l’Estat (Exc.)
Assessor Fiscal

Natàlia Caba i Serra

Subdirectora general de Règim Jurídic Tributari
Direcció General de Tributs i Joc.
Departament d'Economia i Coneixement
GENERALITAT DE CATALUNYA

José Ignacio Ciutad Cura

Advocat. Inspector d’Hisenda de l’Estat
Cap d’Equip Nacional d’Inspecció a Barcelona
Delegació Central de Grans Contribuents

Joan Pere Rodríguez Blanco

Cap de la Dependència Regional Adjunt a Gestió Tributària
A.E.A.T. Catalunya

José Maria Tocornal Ruiz

Cap de la Unitat d’Inspecció.
A.E.A.T. Girona


Ponents en les últimes convocatòries

Oriol Amat Salas

Catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra.

Dept. d'Economia i Empresa

Economia Financera i Comptabilitat

Jaume Barril Carulla

Inspector d'Hisenda de l'Estat
Cap de l'U.R.I. a Barcelona

Angel Blesa Báguena

Economista. Advocat.
Inspector d’Hisenda de l’Estat (Exc.)
Assessor Fiscal

Natàlia Caba i Serra

Subdirectora general de Règim Jurídic Tributari
Direcció General de Tributs i Joc
Departament d'Economia i Coneixement
GENERALITAT DE CATALUNYA

Juan Cano García

Advocat. Inspector d’Hisenda de l’Estat
Cap d’Equip de l’Oficina Nacional d'Inspecció a Barcelona

José Ignacio Ciutad Cura

Advocat. Inspector d’Hisenda de l’Estat
Cap d’Equip Nacional d’Inspecció a Barcelona
Delegació Central de Grans Contribuents

Gonzalo García de Castro

Economista. Inspector d'Hisenda de l'Estat
Delegat Especial de la A.E.A.T. a Catalunya

Joan Iglesias Capellas

Doctor en Dret. Inspector d’Hisenda de l’Estat
A.E.A.T. Catalunya

José Antonio López-Santacruz

Subdirector General de l'Impost de Societats
Direcció General de Tributs-Madrid

Gerardo Pérez Rodilla

Cap d'Equip Delegació Central de Grans Contribuents
de Fiscalitat Internacional A.E.A.T.

Joan Pere Rodríguez Blanco

Cap de la Dependència Regional Adjunt a Gestió Tributària
A.E.A.T. Catalunya

José Maria Tocornal Ruiz

Cap de la Unitat d’Inspecció.
A.E.A.T. Girona

Inici programa 2016 / 2017: Dia 20 d'Octubre del 2016. Clicar per més informació