Programa 2016 / 2017

Durant la primera sessió d’aquest curs que es celebrarà el pròxim dia 18 d’octubre, analitzarem les modificacions fiscals més rellevants aprovades en els últims mesos.

Per a cada reunió, i amb antelació suficient, els participants rebran l'Ordre del Dia on es comunicarà el tema a tractar i el ponent que dirigirà la sessió.

S'ha previst el següent

CALENDARI DE SESSIONS
Any 2016 18 d'octubre, dimarts
15 de novembre, dimarts
14 de desembre, dimecres
Any 2017 17 de gener, dimarts
14 de febrer, dimarts
14 de març, dimarts
4 d'abril , dimarts
9 maig , dimarts
23 maig , dimarts


Com cada any, s'ha procurat fixar un calendari que inclogui totes les sessions en dimarts així com la tria d'uns dies que no coincideixin amb dates d'excessiva feina als despatxos professionals.


93 414 52 11

També pot sol·licitar informació trucant al nostre telèfon de contacte: 93 414 52 11